Laatu ja ympäristö

Hansaprint pyrkii kehittämään toimintansa laatua ja ympäristövastuullisuutta pitkäjänteisesti. Edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme laatu- ja ympäristöasioiden vastuullista hoitamista.

Yhtiöllä on
- sertifioitu ISO 14001 laatu- ja ympäristöjärjestelmä
- ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti (vuodesta 1996)
- Joutsenmerkin käyttöoikeus (vuodesta 1993)
- PEFC -metsäsertifikaatin käyttöoikeus
- EU Ecolabel:n käyttöoikeus

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Turun tehtaallemme 4.3.2016.

Keskeisiä asioita laatu- ja ympäristöasioidemme hoidossa ovat:

- lainsäädännön ja viranomaismääräysten seuranta ja noudattaminen
- oma-aloitteinen hukkamateriaalin ja energiankäytön vähentäminen omassa ja asiakkaan prosessissa
- hyödyntämällä tarvelähtöistä tuotantomallia, kehittämällä tuotantomenetelmiä
- ja hyödyntämällä tarkoituksenmukaisia materiaaleja
- koko henkilökunnan sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin

Hansaprintin laatupolitiikka

Hansaprint kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia painotuotteita. Hansaprintin liiketoiminnan tavoitteena on:

- varmistaa asiakkaidemme tyytyväisyys ja
- toimintamme kannattavuus
- toimittamalla virheettömiä ja kilpailukykyisiä sekä
- ympäristölähtöisesti valmistettuja tuotteita ja palveluja
- sovittuna aikana asiakkaillemme.

Tämä tarkoittaa, että

- jokainen vaihe toiminta- ja tuotantoprosesseissamme palvelee seuraavaa vaihetta asiakkaanaan,
- jokainen henkilö on vastuussa oman työnsä ja toimintansa laadusta sekä siitä, ettei viallista työtä, tuotetta tai palvelua toimiteta eteenpäin,
- kehitämme jatkuvasti painotuotteitamme, palveluitamme, organisaatiotamme ja toimintatapojamme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
- erityisesti seuraamme ja mittaamme reklamaatioita sekä toimitusvarmuutta

Materiaalien ja palvelujen sekä investointihyödykkeiden toimittajat ovat olennainen osa toimintaketjuamme. Edellytämme toimittajiltamme korkeatasoista laatujärjestelmien kehittämistä.

Hansaprintissä olemme jokainen vastuussa työmme hyvästä laatutasosta ja aikataulujen noudattamisesta.


Hansaprintin ympäristöpolitiikka

Ympäristöasioiden hoidon tason jatkuva parantaminen on yksi Hansaprint Oy:n johdon asettamista liiketoiminnan päämääristä. Sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten rajoittamiseen.

Kehitämme toimintamallejamme jatkuvasti:

- noudattamalla lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä seuraamalla niiden muutoksia,
- noudattamalla pohjoismaisen ympäristömerkin ja EU:n ympäristömerkin asettamia vaatimuksia,
- asettamalla ja saavuttamalla vuosittain haasteellisia ympäristötavoitteita ja -päämääriä,
- valistamalla asiakkaita ympäristölähtöisistä vaihtoehdoista sekä
- kehittämällä ympäristöasioiden hallintajärjestelmää.

Rajoitamme tuotannon ympäristövaikutuksia pienentämällä päästöjä ja syntyvien jätteiden määriä, sekä tehostamalla raaka-aineiden, energian ja muiden resurssien käyttöä. Erityisesti olemme sitoutuneet materiaalihukan vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Valitessamme materiaalien ja palvelujen sekä investointihyödykkeiden toimittajia arvostamme yrityksiä, jotka ovat valveutuneita ympäristön pilaantumisen ehkäisemisessä.

Opastamme ja kannustamme koko henkilökuntaamme ympäristön huomioon ottavaan toimintaan. Jokainen hansalainen on omalta osaltaan vastuussa ympäristöön kohdistuvan rasituksen vähentämisestä.

Arvioimme yrityksemme tuloksia myös aiheuttamiemme ympäristövaikutuksien perusteella ja tiedotamme avoimesti ja oma-aloitteisesti tavoitteistamme, toimenpiteistämme ja niiden vaikutuksesta ympäristöön.