Lehden ei tarvitse olla koko lukijakuntaa varten tehty kompromissi

Mistä on kyse?

Lehden tilaajakunta ei ole koskaan yhtä suurta perhettä. Yksi opiskelee, toinen hurahtaa luomuruokaan ja kolmas maailmanympärimatkailuun. Jokaiselle lukijalle voi tarjota kiinnostavaa sisältöä, sillä perustaltaan samaa painotuotetta – asiakaslehteä, aikakausilehteä tai mainosta – voi personoida erilaisia ryhmiä puhuttelevaksi.

Personointi edellyttää kuitenkin kohderyhmän tuntemista. Kohdentamisen apuna voi käyttää kuitenkin suppeitakin rekistereitä ja vaikuttavampaa personointia varten markkinoijan omaa asiakastietoa voi jalostaa esimerkiksi viranomaistietokannoista löytyvillä tiedoilla. Kun vastaanottajista on riittävästi tietoa, voidaan samasta lehdestä tehdä erilainen versio esimerkiksi lapsiperheille tai yksineläjille. Omakohtaisempi lehtipainos voidaan toteuttaa helposti yhdistämällä perinteisen painamisen kustannustehokkuus, vaihtuvan sisällön sidontamenetelmät ja digitekniikan personoivat mahdollisuudet.

Kenelle?

Personointi sopii kaikille, jotka haluavat antaa lukijoilleen juuri sitä, mitä he haluavat. Saman asiakaslehden kansi voi esimerkiksi olla erilainen riippuen siitä onko vastaanottajana henkilöstö vain johtajisto. Myös yleisaikakauslehdet voivat hyödyntää personoinnin mahdollisuuksia palvelemalla paremmin tilaajakunnan sisällä olevia erilaisia lukijaryhmiä.

Miksi?

  • Personoimalla lehden saat monia konkreettisia etuja:
  • Saat yhdestä lehdestä monta
  • Saat hyödynnettyä tiedon, joka sinulla on lukijasta
  • Tarjoat sisältöä, joka vastaa paremmin kiinnostusta
  • Voit painottaa asioita yksilöllisemmin
  • Voit hyödyntää ilmoitustilan kohdennetusti
  • Voit puhutella suoraan
  • Saat suurempaa tehoa markkinointiin
  • Saat tyytyväisempiä lukijoita, kun eri lukijaryhmät pitävät samaa lehteä omanaan
  • Saat personoitua markkinointia mediatilan hinnalla