Ohjeet – suurkuvatulostus

Yleisimmät aineistossa esiintyvät ongelmat johtuvat leikkuuvaran tai fonttien puuttumisesta, sekä liian alhaisista kuvien resoluutiosta.

Tiedostoformaatti
• Toimita aineisto painovalmiissa PDF-muodossa
• Tuetut PDF-standardit ovat 1.3 – 1.7 sekä PDF/X-1a:2001
• Ota pois käytöstä mahdolliset Security-asetukset
• Käytä PDF-aineiston muodostukseen:
a. PostScript-tiedoston tulostaminen ja muuntaminen käyttäen Adobe Distiller -ohjelmistoa
b. Suoraan taitto- tai grafiikkaohjelmasta vienti (Export). Sallittu vain InDesign CS-versioilla tehtynä
• Huomioi että käytettävät Export-asetukset ovat sellaiset, jotka täyttävät tässä dokumentissa määritellyt ehdot, esimerkiksi InDesignissa ”Press Quality” tai ”PDF/X-1a:2001”

Kuvien resoluutio
• Sävykuvien resoluutio 1:1 koossa 300dpi
• Viivakuvien (bitmap) resoluutio vähintään 600dpi
• Viivojen paksuus vähintään 0.28pt eli 0,1mm

Fontit
• Käytä Type1 tai OpenType -kirjaisimia
• Tarkista, että kaikki työssä käytetyt fontit on sisällytetty PDF-tiedostoon (Embedded)
• Vältä ns. insinöörikursiivin tai lihavoinnin käyttämistä
• Konvertoi EPS-tiedostoihin mahdollisesti liitetyt fontit poluiksi
• Värillisyys ja Overprint l Erottele aineisto valmiiksi CMYK-muotoon
• Käytä erotteluprofiilina Coated Fogra39 (ISO 12647:2:2004)
• Muuta mahdolliset spottivärit valmiiksi CMYK-muotoon m Käytetyt spottivärit (esim. Pantone PMS) erotellaan CMYK-muotoon niin, että värivastaavuus on mahdollisimman lähellä alkuperäistä spottiväriä
• Läpikuultavat elementit pitää yhdistää jo aineiston tekovaiheessa
• Tarkasta lopputulos Acrobatin ”Output Preview” -toiminnolla. InDesignissa voit tarkastella yhdistettäviä elementtejä valitsemalla ”Flattener Preview” -toiminnon.
• Paino noudattaa dokumentissa olevia Overprint –asetuksia. Poikkeuksena valkoinen teksti, joka avataan aina riippumatta Overprint -asetuksista Leikkuuvara
• Leikkuuseen menevät elementit on venytettävä 3mm yli leikkuureunan
• Tarkista että leikkuuvara tulee myös taitto-ohjelmasta luotavaan PDF-tiedostoon
• Leikkuumerkit, kohdistusmerkit ja väristripit voi jättää aineistoon

Asemointi
• Määritä julkaisun koko samaksi kuin tuotteen lopullinen puhtaaksileikattu koko
• Tulosta sivut sivuttain, ei aukeamittain
• Aineisto arkin keskellä, johon lopputuote ja leikkuuvara mahtuvat kokonaisuudessaan
• Kirjamuotoisessa tuotteessa sisämarginaalien on oltava vähintään 20mm

Aineistonsiirto
• Käytä aineistonsiirtoon ftp.hansaprint.fi -palvelinta, käyttäjätunnukset saat yhteyshenkilöltäsi.
• Voit halutessasi lähettää aineiston myös www-lomakkeella: https://secure.hansaprint.net/material
tunnus: hpupload
salasana: Transfer9
• Voit myös käyttää aineistonsiirtoon selainpohjaista palvelua, kuten Wetransfer.

Muista lähettää viesti tiedostonsiirrosta osoitteeseen: hansadeco@hansaprint.fi.
Käytä viitteenä työnumeroa tai jotain muuta selkeää tunnistetta.