Ohjeet – Lehdet, kuvastot, luettelot ja massasuora

Aineisto-opas (PDF)
Prepress-pikaohje (PDF)
Liitteistys (PDF)

Osoiteaineistot


Muoto
  1. Tekstitiedosto, kentät vakiolevyisiä, otsikkorivi
  2. Tekstitiedosto, kentät erotettu merkillä esim. puolipiste tai sarkain. Otsikkorivi.
  3. Excel-tiedosto.
Excel-tiedostossa kriittisiä ovat numeeriset kentät, joiden sisältö saattaa muuttua. Exceliä käytettäessä tulee mukaan liittää erillisessä tiedostossa kenttäselitteet, joissa tarkennetaan selitteet ja koot.

Esim: Nimi (50), Summa (max 6, 2 desimaalia, ”100,00”), Viitenumero (14), asiakasnumero (11 merkkiä, 0113000001). Excel-muotoisessa datassa osoitteistoja ei saa laittaa välilehdille, vaan aina erilliset excel-tiedostot.

Versiot voivat olla eri tiedostoissa tai samassa tiedostossa versiotunnistein varustettuna (esim, kielikoodi, versiokoodi tms.). Suositeltavaa on osoitteiston toimitus yhdessä tiedostossa, jos postituserä ja tuotetyyppi ovat samat.
Tulostusaineisto ja liitteet kohdistetaan tuotteeseen selektiivisenä, versiokoodin mukaan.

Digituotteessa voidaan yhteen tuotteeseen yhdistää tietoja useammasta tiedostosta. Tiedostojen ei tarvitse olla samanmuotoisia keskenään. Yhdistettävissä tiedostoissa pitää olla vähintään yksi kenttä, joka on sisällöltään identtinen molemmissa tiedostoissa yhdistämistä varten mikäli yhdistettävä tieto on versioitua

Nimeäminen
  1. Osoitteet nimetään mahdollisimman yksilöllisesti, suositeltavaa on käyttää nimen edessä vvkk(pp) muotoa, jolloin osoitteiston tunnistettavuus paranee.
  2. Mikäli osoitteistoja on useita versioita, osoitteet on nimettävä samalla alkuosalla + versio.
Aineiston toimitus
  1. Web-lomake: https://secure.hansaprint.net/material
    (tunnus: osoitteet, salasana: aineisto)
  2. FTP (ja SFTP) -siirtoa varten tarvitaan asiakaskohtaiset tunnukset. Tunnukset voit pyytää yhteyshenkilöltäsi. FTP ja web-lomakkeen kautta siirretty ZIP-tiedosto voidaan suojata salasanalla.
Emme ota vastaan osoiteaineistoa sähköpostitse tietoturvasyistä johtuen.

PDFX-ready InDesign PDF-asetustiedostot (joboptions)


ID joboptions COLOR-CONV.zip kuvien CMYK-konversiolla (ZIP)
ID joboptions NO-COLOR-CONV.zip ilman kuvakonversiota (ZIP)
Adobe Creative Cloud väriasetustiedostot (CSF)
Page Exporter Utility -skripti, 1-sivuisten PDF-tiedostojen tulostamiseen InDesignista (ZIP)
PDF Preflight profiili, PDFX-4 standardin mukaisten PDF-tiedostojen tarkistamiseen Acrobat Pro:lla (ZIP).

ICC-profiilit


Hansaprintin suosittelemat ICC-profiilit soveltuvat sekä kuvien värierotteluun (CMYK konversio) että vedostamiseen. Lataa itsellesi sopiva profiili käytetyn painomenetelmän ja paperin mukaan.

Painomenetelmänä on joko offsetrotaatio (HSWO) tai arkkioffset (SFO). Profiilin valinnassa auttaa alimmaisena ladattava dokumentti paperinimikkeistä sekä niiden suositusprofiileista.

Vahvasti tai keskivahvasti päällystetty (MWC/HWC) Offsetrotaatio (HSWO): ISOcoated_v2_300_eci.icc

Arkkioffset (SFO): ISOcoated_v2_eci.icc

Kerran päällystetty, parannettu (LWC) Offsetrotaatio (HSWO): PSO_LWC_Improved_eci.icc

Kevyesti päällystetty, standardi (LWC) Offsetrotaatio (HSWO): PSO_LWC_Standard_eci.icc

Konepäällystetty (MFC) Offsetrotaatio (HSWO): PSO_MFC_Paper_eci.icc

Päällystämätön superkalanteroitu (SC)
HUOM! Kun käytetään ns. parannettua SC-paperia - kuten UPM Smart - käytä erotteluun SC-profiilia, mutta vedostukseen MFC-profiilia.
Offsetrotaatio (HSWO): SC_paper_eci.icc

Päällystämätön puuvapaa (WFU) Käytetään myös nimitystä offsetpaperi. Paperisävy hyvin valkoinen.
Offsetrotaatio (HSWO) ja arkkioffset (SFO): PSO_Uncoated_ISO12647.icc

Parannettu Newsprint, konekiillotettu (MF, INP) Offsetrotaatio (HSWO): PSO_INP_Paper_eci.icc
Standardi Newsprint (SNP) Offsetrotaatio (HSWO):
PSO_SNP_Paper_eci.icc

Erikoisprofiilit

Profiili: hansa_60l_web_3_5_BW.icc

Käyttötarkoitus: Profiili tuottaa "mustavalkoisen" CMYK-kuvan, jossa mustan osavärin osuus on selvästi vahvin.
Tarkoituksena on tuottaa kuvaan voimakas musta (rikas musta).
Painomenetelmä: Offsetrotaatio (HSWO)
Paperit: Päällystetyt paperit eli MFC, LWC, MWC ja WFC.

Paperinimikkeet ja niille suositellut profiilit


Paperinimikkeet ja niiden suositusprofiilit (PDF).