Ohjeet – Kirjat ja tuotemanuaalit


Tiedostoformaatti:
• Aineisto toimitetaan PDF-muodossa
• Tuetut PDF-standardit ovat 1.3 – 1.7 sekä PDF/X-1a:2001
• Mahdolliset Security-asetukset otettava pois käytöstä
• Suositeltavat tavat PDF-aineiston muodostukseen ovat:
a. Suoraan taitto- tai grafiikkaohjelmasta vienti (Export)
b. PostScript-tiedoston tulostaminen ja muuntaminen PDF-muotoon käyttäen AdobeDistiller -ohjelmistoa
• Kannattaa huomioida että käytettävät Export-asetukset ovat sellaiset, jotka täyttävät tässä dokumentissa määritellyt ehdot, esimerkiksi InDesignissa ”PressQuality” tai ”PDF/X-1a:2001”

Kuvien resoluutio
• Sävykuvien resoluutio vähintään 200dpi
• Viivakuvien (bitmap) resoluutio vähintään 550dpi
• Viivojen paksuus vähintään 0.28pt eli 0,1mm

Fontit
• Suositeltavaa käyttää Type1 tai OpenType -kirjaisimia
• Tarkista, että kaikki työssä käytetyt fontit on sisällytetty PDF-tiedostoon (Embedded)
• Vältettävä ns. insinöörikursiivin tai lihavoinnin käyttämistä
• Konvertoi EPS-tiedostoihin mahdollisesti liitetyt fontit poluiksi
• Vältä ns. syvämustan käyttämistä teksteissä. Suosittelemme käyttämään mustan tekstin värimäärittelynä K100, ei muita osavärejä

Värillisyys ja Overprint
• Mahdollisuuksien mukaan valmiiksi CMYK-eroteltuna
• Erotteluprofiilina Coated Fogra39 (ISO 12647:2:2004) lataa tästä
• Kannessa suositeltavaa muuttaa mahdolliset spottivärit valmiiksi CMYK-muotoon
• Käytetyt spottivärit (esim. Pantone PMS) erotellaan CMYK-muotoon niin, että värivastaavuus on mahdollisimman lähellä alkuperäistä spottiväriä
• Noudatetaan dokumentissa olevia Overprint –asetuksia
• Poikkeuksena valkoinen teksti, joka avataan aina riippumatta Overprint-asetuksista

Leikkuuvara
• 3mm leikkuuvara elementeille, jotka menevät kiinni lopputuotteen reunaan
• Leikkuuseen menevät elementit venytettävä 3mm yli reunan
• Kannattaa tarkistaa että leikkuuvara tulee myös taitto-ohjelmasta luotavaan PDF-tiedostoon
• Leikkuumerkit, kohdistusmerkit ja väristripit voi jättää aineistoon

Asemointi
• Aineisto keskellä arkkia, johon lopputuote ja leikkuuvara mahtuvat kokonaisuudessaan
• Kirjamuotoisessa tuotteessa suosittelemme, että sisämarginaali on vähintään 20mm

Selän paksuus
• Selän paksuus riippuu valitusta paperityypistä sekä sivumäärästä
• Palvelu näyttää laskennallisen selänpaksuuden sen jälkeen, kun paperi on valittu ja lopullinen sivumäärä on vahvistunut
• Kannen esikatselu näyttää selän asettumisen lopullisessa tuotteessa visuaalisesti
• Kirjan selkä on mahdollista asettaa paikoilleen käyttämällä palvelussa olevia muokkausominaisuuksia (skaalaus, siirto ja formaatin muokkaaminen)
• Mikäli palvelun muokkausominaisuudet eivät riitä tuotteen muokkaamiseen painokelpoiseksi, on muokattava alkuperäistä aineistoa palvelun ilmoittamaan selänpaksuuteen tai lähetettävä korjauspyyntö Hansaprintiin käyttämällä palvelussa olevaa lomaketta