Hyvin toteutettu myymälämarkkinointi kiinnittää asiakkaan huomion ja vaikuttaa myönteisesti ostopäätökseen. Markkinoinnilla haetaan yhä enenevissä määrin elämyksellisyyttä – suosittuja ovat etenkin myymälän sisälle rakennettavat miljööt, jotka tuovat tietyn brändin tai tuotteen esiin asiakasta puhuttelevalla tavalla.

Nykypäivän kuluttajat tekevät etenkin elintarvikemyymälässä ostopäätöksen yleensä nopeasti ja rutiininomaisesti. Näin ollen tuttu brändi tai tuote tarttuu mukaan todennäköisemmin kuin uusi, itselle vieras vaihtoehto. Myymälämarkkinoinnin tavoitteena on saada asiakas pysähtymään halutun tuotteen tai brändin äärelle – ja poimimaan sen omaan ostoskoriin.

Perinteisiä myymälämarkkinoinnin tapoja ovat esimerkiksi erilaiset tuotesuurennokset tai 3D-elementit, joilla nostetaan yksittäistä tuotetta tai brändiä paremmin näkyville myymälässä. Näyttävän esillepanon avulla luodaan mielikuvia ja ohjataan asiakasta valitsemaan tuote, jota tämä ei muuten välttämättä huomioisi. Siksi markkinointimateriaaleihin kannattaa panostaa.

Carlsonin myymälätiloissa on näyttäviä kodin sisustustuotteisiin liittyviä myymälämarkkinoinnin suurkuvatulosteita.

Myymälämarkkinointia ammattitaidolla

Viime vuosina kaupoissa ja myymälöissä on alkanut näkyä entistä enemmän elementtejä, jotka muodostavat kokonaisia ympäristöjä, miljöitä ja pop-up-alueita. Elementeillä tavoitellaan elämyksellisyyttä, jota ei ehkä ole aiemmin totuttu näkemään. Wow-efektit tuovat uudenlaista näkyvyysarvoa myytävälle tuotteelle.

”Me Hansaprintillä autamme toteuttamaan villeimmätkin ideat myymälämarkkinointiin. Pidämme huolen siitä, että hyvä idea toteutetaan oikeilla materiaaleilla ja tuotantotekniikoilla, sillä se on vahvinta osaamistamme. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellen voimme tarjota toimivia ratkaisuja kulloiseenkin tarpeeseen”, Hansaprintin myyntijohtaja Tommi Ketola vakuuttaa.

Laadukkailla materiaaleilla taataan mainosmateriaalin pitkäikäisyys: mitä isommasta elementistä on kysymys, sitä enemmän sen materiaaleilta ja valmistustekniikalta vaaditaan, jotta se kestää käytössä koko mainoskampanjan ajan. Esimerkiksi katosta roikkuvan elementin tulee olla sopivan kevyt, mutta samalla riittävän vahva. Ulkokäyttöön tarkoitettujen materiaalien taas tulee kestää säässä kuin säässä.

Parhaimmillaan samaa mainosmateriaalia voidaan käyttää yhä uudelleen. Uudelleenkäytettävyys voi myymälämarkkinoinnin kohdalla tarkoittaa esimerkiksi telinettä, joka pysyy samana, mutta jossa vaihdetaan yksittäinen osa vaikkapa muuttuvien tarjousten tai kampanjoiden myötä. Vaihdettavat elementit ja kestävät materiaalit tekevät myymälämarkkinoinnissa käytettävästä aineistosta pitkäikäisempää ja monikäyttöisempää.

 

Perinteinen myymälämarkkinointi ja digimarkkinointi toimivat käsi kädessä

Perinteisten painettujen markkinointimateriaalien ohella yritykset käyttävät yhä enemmän digitaalisia markkinointikeinoja. Digitaaliset ratkaisut eivät ole kuitenkaan syrjäyttäneet painettua aineistoa myymälätilassa.

”Koen, että digitaalinen ja painettu aineisto täydentävät toisiaan. Fyysisillä, näyttävillä elementeillä voidaan luoda tunnelmaa ja rakentaa oikeanlainen miljöö myymälään, digitaalisissa näytöissä taas voidaan tarjota asiakkaalle vaihtuvaa tietoa, kuten tuoreimmat tarjoukset, kampanjan yksityiskohdat ja ehdot, ja niin poispäin”, Ketola kuvailee.

Digitaalisten ratkaisuiden vahvuus piilee niiden kustannustehokkuudessa ja helppoudessa sekä päivitettävyydessä, painetun taas kestävyydessä ja näyttävyydessä.

”Digitaalisista näytöistä voi olla hyvinkin haastava rakentaa esimerkiksi kolmiulotteisia, parin metrin korkuisia elementtejä, jotka varmasti kiinnittävät asiakkaan huomion”, Ketola muistuttaa.

 

Lue lisää myymälämarkkinoinnista:

Myymälämarkkinoinnin A ja O
Tehoa myymälämarkkinointiin Hansaprintin ratkaisuilla